Werkveld


werkveldklein2

 

Het werkveld van AFO Advisering & Onderzoek bestaat uit een breed scala van activiteiten. De biologie, en daarbinnen met name met de ecologie, staat daarbij centraal of de werkzaamheden hebben een raakvlak met deze vakgebieden.

Belangrijke voorbeelden van onze activiteiten zijn:

 

* Onderzoek & Inventarisatie

a4muizensept2004 034 (2)

* Natuurwet- en regelgeving

  • Natuurtoetsen
  • Quickscan
  • Ontheffingsaanvragen of vergunningverlening
  • Ecologische begeleiding

juni2005 053 (2)

* Inrichting- en beheeradvies

 

* Participatie in (begeleidings)commissies

 

* Lezingen & Educatie