Organisatie


IMG_5145 (2) 

Over ons…

AFO Advisering en Onderzoek verricht werkzaamheden die een raakvlak hebben met ecologie. Dat kan zijn diepgaand onderzoek aan soorten, maar ook toegepast onderzoek of begeleiding en advisering bij natuurwetgeving zoals de Flora- en faunawet of de NB-wet. Daarbij kan voor de opdrachtgever het gehele traject worden verzorgd binnen een project: van planvorming en onderzoeksopzet tot afhandeling van eventueel noodzakelijke vergunningverlening en projectbegeleiding in de operationele fase.

Naast brede inhoudelijke ecologische  kennis beschikken we over relevante vaardigheden op het gebied van communicatie, en inzicht in vele andere aspecten die spelen bij projecten, die vaak wel sterk medebepalend zijn voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

AFO is reeds in 1999 opgericht. Het is een klein bureau maar er is ruime ervaring aanwezig op velerlei werkterreinen. Door de aanwezige kennis, het opgebouwde netwerk, en  goed zicht op beschikbare kennisbronnen leveren we gedegen werk. Een uitgebreid netwerk zorgt dat we waar nodig flexibel zijn wat betreft de inzet van personeel. Projectleiders hebben een universitaire achtergrond met gedegen ecologische kennis en goede communicatieve vaardigheden.

 

Voor wie werken we…

afolog2

 

Als we terugblikken kent AFO een breed scala aan opdrachtgevers. Diensten worden verleend aan zowel overheden en natuurbeheerdende instanties, als aan bedrijven, projectontwikkelaars en particulieren.

Voor meer informatie zie Werkveld